Lina Holter tillsammans med pappa Olle. Foto: Privat

God status på säsongens fällda björnar

nyheter

2023-12-20 Resultatet från undersökningar som gjorts på björnarna som fälldes under licensjakten 2023 visar att artens hälsa är god – med små avvikelser. Det skriver SVA i sin rapport som tidningen Svensk Jakt publicerar.

Totalt fick 649 björnar fällas i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Värmlands, Norrbottens och Västerbottens län. Av den totala tilldelningen återstod efter jakten bara en björn. Av de fällda björnarna var 55 procent honor, resterande hanar, enligt SVA.

God hälsa

De fällda björnarna besiktigas av respektive länsstyrelse, där resultatet övergripande visar på hälsoläget är bra.

Hos vissa björnar var tandstatusen försämrad, andra hade skador kring huvud och öron medan 14 hanar konstaterades med kryptorkism, alltså att inte båda pungkulorna vandrat ner i pungen eller inte hittats.

Sex tår

Av de besiktigade björnarna var de flesta utan uppenbara sjukliga förändringar. Elva hade dock noteringar om äldre skador, dock inte skottskador.

Mest utmärkande tycks den björnhona som fälldes i Strömsund, Jämtland, vara. På en av tassarna hade hon nämligen sex tår. En missbildning som enligt SVA:s rapport inte tidigare påvisats.

268,5 kilo

Medelvikten för de fällda honorna var 120,3 kilo, medan samma siffra på hanarna landade på 123,4.

Den minsta björnen som fälldes, i Jämtlands län, vägde 24 kilo. Den tyngsta fälldes i Västernorrland och vägde 268,5 kilo. Båda hanar.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr