Här avverkas skogen för en gång- och cykelväg.

Gång och cykelväg Strömsund – Ulriksfors på G

nyheter

2021-04-12 Nu har själva arbetet att bygga en gång och cykelväg mellan Strömsund och Ulriksfors tagit fart. Avverkningsmaskin är på plats och det betyder att snart kan spaden sättas i jorden.

Det händer en del i utvecklingen i Strömsund för nu är alltså arbetet igång med att bygga gång och cykelväg mellan samhället och Ulriksfors. Det har dragit ut på tiden från en handlingsplan till att spaden kan sättas i jorden. Men, det har helt enkelt berott på diverse överklaganden från markägare efter sträckan.

På plats efter vägen arbetar nu en avverkningsmaskin som tar bort alla träd där banan ska gå fram. Under många år har arbetspendlare som bor i Strömsund men jobbar i Ulriksfors önskat en cykelväg för säkerhetens skull.

Redan 2016 skickade Trafikverket ut ”Kungörande och granskning av vägplan för väg 345, Strömsund – Ulriksfors. Gång och cykelväg”. Där uppges också att: ”När vägplanen fastställts och vunnit laga kraft är ägare eller innehavare av särskild rätt skyldig att mot ersättning överlåta eller upplåta marken eller utrymmet som behövs för byggande av väg”.

Nu är med andra ord den byråkratiska delen avklarad och arbetet är i full gång.

Framtidens plan är att nästa etapp av cykel och gångväg ska bli både till Tullingsås och därefter till Strand.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr