Foto: Trafikverket

Gång- och cykelväg Tullingsås börjar ta form

nyheter

2023-08-11 Att bygga en gång- och cykelväg mellan Tullingsås och Strömsund låg i Trafikverkets plan efter att vägen byggts klar till Ulriksfors . Nu är ett Samrådsmöte inbokat den 30 augusti.

Trafikverket planerar ny gång-, cykel- och mopedväg mellan Tullingsås och Strömsund och har nu tagit fram en samrådshandling som du kan lämna synpunkter på. Trafikverket kommer även att ha ett samrådsmöte med markägare den 30 augusti, kl 18.00 på Folkets hus i Strömsund.

Trafikverket Region Mitt har tagit fram en samrådshandling för anläggande av ny gång-, cykel, och mopedväg (GCM-väg) längs E45. Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter denna remiss arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av ínkomna synpunkter.

Trafikverket vill få in synpunkter och yttranden på samrådshandlingen före 8 september 2023.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr