Göran Bergström.

Gång- och cykelbana till Industriområdet

nyheter

2022-02-16 Göran Bergström är mannen som gått i bräschen för att en gång- och cykelbana ska byggas till Industriområdet i anslutning till byggandet mellan Strömsund och Ulriksfors. Det är en viktig del i utvecklingen för Industriområdet, poängterar han. En tidigare debattartikel satte fart på ärendet.

Industriområdet, som ligger tre kilometer utanför Strömsund, är mitt i en expansionsfas. Avstyckning och grovplanering av tre tomter har genomförts åren 2020−2021. En tomt är under försäljning och intresset ökar från både lokala och externa intressenter. I nuvarande plan kommer ytterligare tomter avstyckas och grovplaneras åren 2022−2023. Det nya fjärrvärmeverket kommer skapa ytterligare intresse och verksamhet på området. Sammantaget finns goda möjligheter för både expansion för befintliga verksamheter samt etablering av nya.

Med hänvisning till ovanstående kommer behovet av både ökande person- och godstransporter till och från området ställa nya krav på en förbättrad
infrastruktur. Byggnation av en gång- och cykelbana mellan industriområdet och väg 345 i anslutning till Trafikverkets gång- och cykelbana mellan Strömsund
och Ulriksfors, är en viktig del i utvecklingen av industriområdet. En sådan satsning innebär en betydande trafiksäkerhetshöjning för både gående och
cyklande. Dessutom påverkas den personliga hälsan och miljön positivt av att fler sannolikt väljer att gå eller cykla till och från arbetet.

Det  är angeläget att detta arbete påbörjas omgående för att få samordningsfördelar från det redan pågående arbetet med rörförläggningen till det nya fjärrvärmeverket på samma vägsträckning.

Att anlägga denna kompletterade gång- och cykelbanan medför en investering för kommunen på cirka 2 800 000 kronor. Investeringen kan vi finansiera genom kommunstyrelsens ospecificerade pott för investeringar 2022.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investering av ny cykel- och gångbana till industriområdet i Strömsund beviljas med       2.800.000 kronor till teknik- och serviceförvaltningen.

2. Finansiering sker genom kommunstyrelsens ospecificerade pott för investeringar            2022.

Tänk vad en debattartikel kan åstadkomma, att frågan kommer upp till ytan igen, att den kommer på agendan igen känns bara så bra.
Tack alla som på alla sätt bidragit till att cykel och gångvägen till Industriområdet i Strömsund kan bli av.
Hoppas bara att kommunstyrelsen nu den 22 februari tar ett klokt beslut och visar på handlingskraft.

Göran Bergström

 

Upplagd text o arkivbild: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr