Pressbild internet.

Gäddede får ett Hälsorum

nyheter

2019-10-15 I Gäddede förbereds ett hälsorum som ska vara till hjälp till innevånarna att få slippa långa resor för att exempelvis ta ett blodprov. Med dagens teknik och utrustning ska det bli möjligt.

Vad Affärsnytt Norr skrivit om tidigare har Jan Olov Andersson varit med att väcka frågan om just metoden där Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman är villig till samarbete om ett virtuellt hälsorum. Hela processen sker trådlöst och patienten får svar direkt liksom att resultatet går direkt in till journalen. I framtiden ska man också kunna ha direktkontakt med sjukvården i Östersund och Umeå.

I och med att patienterna har orimliga avstånd till både läkare och sjuksköterskor i vissa områden i Frostviken så slippar man undan onödig restid. Och dessutom blir det här en stor besparing för både samhället och miljön.

Första gången diskussionerna om ett virtuellt hälsorum var uppe som ett initiativärende i våras av Jan Olov Andersson, med just tanken på alla långa resor patienterna utsätts för enbart när ett enkelt blodprov ska tas. Frostviken tillhör det mest glesbefolkade området i Sverige.

Nu kan initiativärendet om Hälsorum som fått gehör och klubbats sättas i verket.

Så här skrev en läkare som var chef för Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman i Läkartidningen för några år sedan:

”Jag vill se virtuella hälsorum i hela landet”

Se inte privata nätläkare som en konkurrent utan som en möjlig resurs för att utveckla den digitala vården. Och samverka över organisationsgränserna – inte minst med kommunerna. Det var rådet från Peter Berggren, avgående chef för Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman och pionjär inom virtuell vård.

Text: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr