Full snurr på samtliga fjärrvärmeverk – svinkallt ute

nyheter

2024-01-19 För ett år sedan startade byggnationen av fjärrvärmeverket nere vid Industriområdet i Strömsund och den 28 november körde man igång pannan. Nu körs samtliga tre värmeverk samtidigt eftersom det är -25 grader och där under på vissa håll, uppger Thord Engström, VD på Strömsunds Energi.

Själva uppbyggnaden av fjärrvärmeverket nere på Industriområdet påbörjades för bra precis ett år sedan och nu är det full snurr på verksamheten. Det är en kall januaridag där temperaturen visar -25 grader och röken står som en kvast från panncentralen. Fyrås Trä kommer med en fullastad flisbil, ett av två företag som Strömsunds Energi skrivit avtal med, det andra är Kvarnmon Flis. Thord Engström som är vd för Strömsunds Energi berättar om satsningen.

-Själva pannbygget har tagit ungefär ett år, kulvertarna till Industriområdet ner till Engcon och upp till samhället har pågått under en längre tid. Nu när det är -25 grader då kör vi med samtliga tre centralerna för att få en jämnare belastning med lugnare tempo på pannorna.

-Nu i den här bistra kylan går det åt stora mängder flis som levereras från Fyrås Trä och Kvarnmon Flis. Två seriösa leverantörer som ser till att vi får eld i pannorna,  så det känns tryggt. Men med tiden kan det givetvis bli hårdare konkurrens om skogsavfallet med prisökningar när det bli många fler aktörer som kommer att slåss om råvaran uppger Thord.

Det finns nu tre panncentraler i Strömsund, det nya vid Industriområdet, det andra mitt emot Strömvallen och det tredje vid Hälsocentralen.

Thord Engström. Arkivbild Strömsunds kommun.

Hur är allmänhetens intresse av att ansluta sig till fjärrvärmen?

-När vi har så höga elkostnader är det fastighetsägare som hör av sig och vill ansluta sin fastighet till fjärrvärmen. Vi har ett stort utbyggt nätsystem av kulvertar i samhället så där är det enkelt och ekonomiskt att ansluta sig, men det är ju inte utbyggt överallt och då blir det fastigheter som inte kan anslutas.

-Absolut att efterfrågan på fjärrvärme ökar, det ser vi klart och tydligt, billigt och säkert när man ser  dagens elpriser som har skjutit i höjden, avslutar Thord Engström som anser att den nya panncentralen är ett bra tillskott för att tillgodose samhället med säker värme.

Text o foto: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr