Landshövding Hägglund. Länsråd Susanna Löfgren. Kommunalråden Bergström och Hansson samt Kommunchef Svensson. Arkivbild. Be.

Full fart och höga ambitioner i Ströms kommun

nyheter

2017-09-14 Som vi tidigare skrivit om, går det bra för kommunens industriföretagare som ropar efter medarbetare. Här finns planer för utökad vindkraft och inte att förglömma de privata entusiasterna i Skoterprojektet Hållbar skoterturism i Frostviken. Några punkter som presenterades för Landshövding Jöran Hägglund vid ett besök i kommunen.

I går onsdag kom landshövding Jöran Hägglund och länsråd Susanna Löfgren till Hammerdal och Strömsund för att inhämta kommunens positiva vibbar som råder. Men lite ”grus i bägaren” framkom när projektledare Seija Klingberg och turistentreprenör Ola Sundvist presenterade en halvtidsutvärdering av projektet Hållbar Skoterturism i Frostviken. Markägarfrågan för den framtida skoterleden i Frostviken är fortfarande inte löst. En stor markägare har inte godkänt kommande dragning och nu, här näst , kommer en delegation att sammanstråla med markägaren för att förhoppningsvis komma till en bra lösning där deltagare från Skoterklubben, Kommunen men också Länsstyrelsen skall delta.

Men vi börjar dagen i Hammerdal på Attacus Betonghus AB samt Attacus Trähus AB med en presentation av fabriken och företagets positiva utveckling. Ett företag som undan för undan allt mer greppat tag om byggmarknaden ute i landet. En utveckling som lett till många arbetstillfällen och inte minst till de som miste jobbet vid nedläggningen av Sikåssågen i våras.

Ett annat stort företag som Landshövdingen blev imponerad av är Engcon som bland annat visade den nya testanläggningen. Utvecklingen går framåt och företaget expanderar, företagets tillverkning och försäljning går lysande och här har många kommuninnevånare jobb, oavsett om det rör sig om man eller kvinna, trots att vi pratar om tung industri.

Som sagt, vindarna är gynnsamma inom kommunen och nu när ett investeringsbeslut är taget om en vindkraftspark vid Åskälen blir det ytterligare sysselsättning något som kommer kommunens innevånare och länet i övrigt till del.  Torbjörn Laxvik informerade om vindkraftens exploatering vid Åskälen utanför Hammerdal.

  • I första etappen pratar vi om 80 verk och den totala exploateringen kommer att hamna på 1.260 verk. En investering på 3 miljarde kronor.  Det är Vasavind som kommer att äga parken. Viss del av pengarna kommer att öronmärkas för att handla regionalt, Jämtland och Västernorrland.
  • Ungefär 150 företag kommer att anlitas under bygget. Runt 700 årsarbetare med 350 från regionen.
  • 40 miljoner tillförs kommun- och landstingsskatt.
  • Fördelning av jobb efter uppbyggnad kan redovisas enligt följande:
  • En tekniker/5 verk. Specialistarbetare. Fastighetsskötare. Plogning. Med alla kringeffekter under driftstiden beräknas det bli 30 årsanställda, under en period av 20-25 år.
  • Parken beräknas stå klar 2019 och då kommer den att vara en av Europas mest kostnadseffektiva och modernaste anläggning.

 

 

 

affarsnyttnorr