Skolchef Lars Thorin Foto: Gerd Sjöberg.

Fortsatt distansundervisning för klass 6C i Strömsund

nyheter

2021-01-27 Lars Thorin som är skolchef i Strömsund meddelar kortfattat på ett sms att Skolhuvudmannens beslut är att hålla distansundervisning för klass 6C resten av veckan.

I går tisdag, skrev vi om oroliga föräldrar för elever i klass 6C som inte anser att det är rimligt att skicka barnen tillbaka till skolan efter konstaterade fall av Covid-19. Den drabbade klassen får distansundervisning till och med idag onsdag, men på torsdag och fredag skall barnen åter vara i skolan enligt skolans rektor. Något föräldrarna motsätter sig.

Nu har vi nått skolchef Lars Thorin för att delge den frustration föräldrarna känner med att skicka sina barn till skolan mitt under pågående Covid-smitta i klassen som har 18 elever. Har sökt rektor Hammar men hon är inte anträffbar förrän i morron torsdag.

Det blir ett tidigt telefonsamtal på onsdag morron med Thorin som får veta föräldrarnas ställning inför att skicka barnen till skolan som läget ser ut nu. Han var också borta i går tisdag och kunde då inte nås för att ge ett svar på vår fråga, vad kommer Kommunen att göra med undervisningen på torsdag och fredag. Barnen har haft distansundervisning från måndag men ska tillbaka till skolan på torsdag.

Thorin uppger att nu på onsdag morron ska han och Lena Johansson, ordförande i barn-kultur och utbildningsnämnden, sätta sig ner och diskutera hur man gör med den fortsatta undervisningen veckan ut för klass 6C Bredgårds skola.

Efter en och en halv timma kommer som sagt ett svar, kort och koncist, via sms:

”Skolhuvudmannens beslut för klass 6C på Bredgårdsskolan blir  distansundervisning resten av veckan”. Med vänlig hälsning Lars Thorin skolchef Strömsunds kommun.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr