Foto privat.

Förskolan Myran öppnar igen

nyheter

2021-02-17 Förra året skrev vi om föräldrar som var upprörda över att förskolan Myran skulle stängas. Det var för få barn och de fick komma över till andra förskolor. Nu kommer ett positivt meddelande från Kommunen. Myran ska öppnas igen.
Nu står det klart att Strömsunds kommun kommer att öppna förskolan Myran som ligger vid Hedenvindskolan. Men först ska det ske en upprustning av lokalerna innan det är dags att komma igång.

Glädjande är att det finns flera barn i förskoleåldern som behöver plats än vad som fanns med i prognosen tidigare. Nu kan det röra sig om mellan 20-26 barn så en ny avdelning ska öppnas. Det är ett glädjande besked som barn-kultur och utbildningsnämndens ordförande Lena Johansson lämnar.

Vid jultid var det några barnfamiljer som flyttade in och de behöver förskoleplats.

Myrans förskola ligger centralt men ändå väldigt avskilt i vacker miljö och i anslutning till Hedenvindskolan. När barnantalet sjönk förra året fick Kommunen ta beslut om att den avdelningen skulle dras in och barnen fick komma över till andra förskolor i samhället. Det blev givetvis ett besked som både barn och föräldrar blev ledsna och besvikna över. Men av förklarliga skäl kunde inte Kommunen vid det tillfället driva verksamheten på Myran vidare.

Nu kommer Myrans lokaler att rustas upp, bland annat ska ventilationssystemet uppdateras. En tanke från kommunens sida har varit att använda Familjecentralens lokal för öppna förskolan, men den lokalen är för liten med hänsyn till antalet barn.

När Myran ska öppnas är än inte klart enligt Strömsunds kommun.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr