Fiskkassar vid Äspnäs

Förlängt tillstånd för fiskodlingen men nej att utöka

nyheter

2021-07-17 Företaget Vattudalens Fisk AB har ansökt om utökad verksamhet av fiskodlingen i Äspnäs under 20 år framåt. Men också att utöka verksamheten. Nu har Mark- och miljödomstolen fattat beslut. Man förlänger tillståndet men säger nej till utökad verksamhet.

Nu har Mark- och miljödomstolen fattat beslut om Vattudalens Fisk ABs ansökan om utökad verksamhet och tillståndstid av fiskodlingen i Äspnäs. Ägaren ansökte om fortsatt tillstånd om 20 år framåt och att verksamheten skulle utökas. Mark- och miljödomstolen har nu beslutat att verksamheten får fortsatt tillstånd under 15 år och i nuvarande omfattning. Det blev fem år kortare fortsatt tillstånd än vad som ansöktes om samt nej till utökad omfattning.

Vattudalens Fisk AB yrkade i första hand på en förlängningstid av  20 år samt att få utöka odlingen till en fodertillgång  å 3 000 ton om året samt utöka antalet kassar från nuvarande 16 -18 kassar till 32.

Det har varit olika uppfattningar, både från organisationer och privata, kring Vattudalens Fisk AB och fiskodlingen som finns i Ströms Vattudal. Synpunkter har skickats in och nu har domstolen tagit beslut. Länsstyrelsen ansåg att bolagets ansökan skulle avslås eller att åtminstone tidsbestämma tillståndet för odlingen till fem år framöver. Strömsunds kommun har ansett det vara rimligt att utöka nuvarande tillstånd till 10 år men inte mer.

Nu meddelar Mark och miljödomstolen att bolaget får förlängt tillstånd av 15 år. Men ingen utökning i storlek eftersom det skulle utgöra en stor påverkan av miljön.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr