Arkivbild från Backes uppror när f.d läkarvillan skulle rivas.

Fjällsjö framtid fick sina pengar från Kommunen

nyheter

2024-02-9 I Backe liksom många andra byar går folk samman och hjälps åt för att få bygden att leva vidare. Fjällsjö framtid är ett av bevisen där de måste ansöka för att få ett ekonomiskt stöd för att fortleva. Nu uppger Strömsunds kommun att den ideella föreningen får ansökt bidrag på 250.000 kronor. Här har man alltid agerat kraftfullt, som tillexempel när de barrikaderade en fastighet när läkarvillan skulle rivas.

Fjällsjö framtid  har funnits under många år och det tack vare alla ideella krafter som finns i byn och med känslan av att kunna hjälpa varandra ute i glesbygden. Men som för så många andra ideella föreningar så är man i behov av ekonomiskt stöd och nu uppger kommunen att de beviljar föreningens ansökan om 250.000 kronor för  år 2024.

I föreningens ansökan står att läsa:

”Det tar mycket tid och energi från vårt utvecklingsarbete att hela tiden behöva oroa oss inför kommande år och hur vi ska kunna upprätthålla den service som behövs. Dessutom är våra fastigheter och fordon gamla och kräver renoveringar.”

I Backe har det, som många säkert vet, varit kämpaglöd och sammanhållning. Många minns väl när de  ”barrikaderade sig” på fastigheten när före detta läkarvillan skulle rivas. Ett beslut av Kommunen och maskinerna fanns på plats. Men de fick återvända. Nyheten uppmärksammades givetvis av polisen som gjorde ett besök. Här visar några damer att man kan gå från ord till handling.

Text o arkivbild: Barbro Ericson

 

 

affarsnyttnorr