Arkivbild Be

Fibernät inom räckhåll för Rossön

nyheter

2021-02-22 Vid senaste kommunfullmäktigemötet var ett väl omdiskuterat ämne på agendan. Nämligen att ta beslut om fibernät till Rossön. En fråga som nötts och blötts i omgångar.

Att kräva fungerande fibernät tillhör dagens infrastruktur och bor man i stad eller land ska möjligheten finnas att kunna koppla upp sig med omvärlden. En Rossöbo som stridit för fiber är Anders Bryntesson som själv är företagare. Han liksom många andra anser att ett väl fungerande fibernät är ett måste idag.

Som det är nu så fattas fibernät både i Backe och Rossön, två större orter i Strömsunds kommun. Det uppges att utbyggnaden i Rossön görs för att Kommunen ska leva upp till målet att 90 procent av samtliga hushåll och företag ska ha tillgång till internet med en hastighet av minst 100 megabit per sekund.

Sverige har en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur men med tanke på höga kostnader är inte utbyggnaden i fas med de beslut som tagits.

Projektet för utbyggnad i Rossön, ligger enligt nuvarande kostnadsberäkningar på totalt 4 332 500 kronor. Här går kreditmarknadsbolaget Kommuninvest in med lån.

Cirka 400 000 kronor av investeringskostnaden ligger utanför och den summan tas som ett eget kommunalt bidrag genom medel ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Men, utbyggnad av fibernätet i Rossön kommer att ske endast om minst 125 hushåll i centrala Rossön är villiga att ansluta sig. Går ekonomin i lås  kommer arbetet att påbörjas.

Text och arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr