Färdiga industritomter – Strömsund ligger i framkant

nyheter

2021-09-2 En avgörande förutsättning för industriell tillväxt i kommunen är att det finns tillgång till byggbar industrimark. Det har nu realiserats genom att kommunen har styckat av och markberett tre tomter på 9 000 kvadratmeter på Strömsunds industriområde.

En avgörande förutsättning för industriell tillväxt i kommunen är att det finns tillgång till byggbar industrimark. Det har nu realiserats genom att kommunen har styckat av och markberett tre tomter på 9 000 kvadratmeter på Strömsunds industriområde.

– Det känns bra att vara i framkant och kunna erbjuda planlagda tomter som är färdiga för etablering. Nästa steg är att ytterligare några mindre tomter kommer färdigställas, säger Björn Amcoff näringslivschef i Strömsunds kommun i ett pressmeddelande.

Industriområdet, som ligger tre kilometer utanför Strömsund, är mitt i en expansionsfas. Just nu byggs gång- och cykelväg till centralorten och snart ska ett fjärrvärmeverk som förser hela industriområdet och Strömsund med värme installeras. Redan idag finns framgångsrika företag etablerade på området och nu finns även möjligheten att etablera ny verksamhet på någon av de byggklara industritomterna.

Business Region MidSweden hjälper företag att etablera sig i kommunen

Sammanslutningen Business Region MidSweden är länets gemensamma etablerings- och expansionsfunktion som hjälper företag i processen att etablera eller expandera i regionen.

– Det är stor efterfrågan i hela landet efter industritomter som är planlagda och redo för etablering. Det känns både roligt och viktigt att kunna ha med det i vårt etableringserbjudande, säger Lars-Åke Wassö, Business Promoter, Region Jämtland Härjedalen.

Upplagd text: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr