Enkät till Backebor om tryggheten i närområdet

nyheter

2021-02-12 Hur upplever de boende i Backe sitt närområde och tryggheten där? Det vill nu Kommunen och Polisen ta reda på genom en enkät till invånarna. Synpunkterna blir viktiga i det fortsatta arbetet med att skapa en gemensam lägesbild över Backe.

– Vi kommer också att genomföra en trygghetsvandring. Inför den är alla synpunkter mycket värdefulla, säger säkerhetssamordnaren Sidney Christensen och kommunpolisen Mariana Handler i ett pressmeddelande.

Sedan många år arbetar Kommunen och Polisen tillsammans för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället. Medborgarlöftena är ett resultat av samarbetet, de bygger i sin tur på god dialog med medborgarna.

God medborgardialog

De senaste åren har Kommunen och Polisen genomfört ett antal trygghetsvandringar i kommunen. Vandringarna ger möjlighet till medborgardialog, där man tillsammans med de som bor och vistas på orten kan identifiera platser som skapar otrygghet.

Nu har turen kommit till Backe och inför vandringen är Polisen och Kommunen därför mycket intresserade av invånarnas upplevelser av närmiljön.

Upplagd text: Barbro Ericson

 

Svara på enkät senast 7 mars

Fram till 7 mars har invånarna möjlighet att svara på en enkät och på så sätt bidra till det fortsatta arbetet med att skapa en tryggare närmiljö i Backe.

  • På grund av pandemin är inte trygghetsvandringen öppen för allmänheten som den brukar vara utan sker i mindre grupp. Därför är enkätsvaren mycket viktiga, säger kommunens säkerhetssamordnare Sidney Christensen.

 

Svara digitalt eller på papper

Enkäten går att besvara digitalt på kommunens webbplats. Det går också att hämta och lämna en pappersenkät hos Fjällsjö Framtid i Backe.

  • Vi hoppas verkligen att så många som möjligt tar chansen att bidra med sina upplevelser. Svaren ligger till grund för trygghetsvandringen och hjälper oss i vårt arbete, säger kommunpolisen Mariana Handler.
affarsnyttnorr