Privat arkivbild från utdelning av utmärkelser. Fr v Stig Engström grundare och huvudägare samt VD Christer Blomgren.

engcons delårsrapport första kvartalet 2023 -Rekordhög omsättning och lönsamhet

nyheter

2023-04-28 Händelser under första kvartalet 2023. Delårsrapport. engcon stärker sin position i Norge genom uppstart av egen verksamhet via bolaget engcon Norway AS. Nettoomsättningen ökade med 55% till 691 (447) MSEK, den organiska nettoomsättningstillväxten var 48%.

Första kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 55% till 691 (447) MSEK, den organiska nettoomsättningstillväxten var 48%.
 • Rörelseresultatet ökade med 118% till 198 (91) MSEK
  och rörelsemarginalen var 28,7% (20,4%).
 • Orderingången minskade med -30% till 408 (582) MSEK,
  den organiska ordertillväxten var -33%.
 • Kvartalets resultat ökade med 102% till 149 (74) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,93 (0,45) SEK.

aPrivat arkivbild.

Händelser under första kvartalet 2023

 • engcon stärker sin position i Norge genom uppstart av egen verksamhet via bolaget engcon Norway AS.
 • Per den 1 februari flaggade Capital Group ner sitt aktieinnehav som uppgick till motsvarande 4,99 procent av kapitalet och 1,62 procent av rösterna.
 • Den 15 februari justerade Rototilt Group yrkat belopp i sin stämningsansökan till ca 200 MSEK.
 • Den 14 till 18 mars deltog engcon på den ledande internationella mässan Conexpo i Las Vegas, USA.
 • Under första kvartalet anslöt sig engcon till Science Based Targets initiative (SBTi).

VD Krister Blomgren kommenterar:

”Vi gick in i 2023 med en stark orderbok som kombinerat med hög produktionskapacitet och förbättrade leveranskedjor resulterade i en rekordomsättning. Vi ser fullt genomslag av prisökningar genomförda under 2022 och i kombination med stabiliserade materialkostnader genereras en stark bruttomarginal.

Vår affärsmodell innebär att vi köper komponenter som vi sedan monterar ihop i vår produktion. Affärsmodellen i kombination med våra centraliserade stödfunktioner ger oss möjligheten att snabbt kunna anpassa vår verksamhet utifrån rådande omständigheter.

Detta ger en stark effekt vid uppgångar eftersom våra säljbolag kan höja både omsättning och aktivitetsnivå utan nämnvärd påverkan på kostnadsstrukturen vilket det starka resultatet i kvartalet tydligt visar.

Trots hög osäkerhet i omvärlden med bedömt lägre volymer kommande kvartal sänker vi inte takten i vårt arbete. Vår affärsmodell med kapitaleffektiv produktion, hög innovationsgrad och nära kontakt med våra slutkunder ger oss möjlighet att anpassa vår verksamhet.

Vi investerar enligt plan på våra tillväxtmarknader och för ökad produktionskapacitet vid vår fabrik i Polen. Det är viktigare än någonsin att bearbeta marknaden med deltagande på mässor, demodagar samt interaktion med slutkunder för att möta den framtida efterfrågan.

Genom att träffa de som dagligen använder våra produkter förstår vi deras behov och det bidrar till att vi kan fortsätta utveckla våra produkter med slutkunden i fokus. Det är så vi förändrar den grävande världen, uppger Blomgren i ett pressmeddelande.

Upplagd text: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr