Pressbild Engcon.

Engcon sätter in åtgärdspaket – parerar konsekvenserna av coronaviruset

nyheter

2020-04-3 Följderna av rådande corona-pandemi påverkar alla, så även tilrotatortillverkaren Engcon. Företaget har därför fattat beslut om förebyggande åtgärder.

Engcon förbereder sig för coronavirusets ekonomiska effekter, som redan nu tar sig uttryck i vikande försäljningsprognoser. Leveranser av kritiska komponenter har dock säkerställts och än så länge körs Engcons produktionsanläggningar som normalt och företagets kunder har tillgång till både support och reservdelsleveranser.

Försäljningsmässigt började 2020 överraskande bra. Men coronaviruset har satt stopp för utvecklingen. Framförallt försvinner investeringsviljan hos våra kunder när det blir så här oroligt, säger Mikael Persson, Personalchef på Engcon i ett Pressmeddelande.

-Den begynnande lågkonjunkturen i kombination med coronaviruset kräver åtgärder. Ett framgångskoncept som Engcon har provat tidigare, är att agera i ett tidigt skede vid nedgång.
– Att reagera direkt är viktigt för att klara upp situationen och rädda så mycket som möjligt, säger Mikael Persson.
Engcon har satt in följande direktiv och insatser som en följd av coronasmittan:

Alla bolag och avdelningar har fått kraftiga sparbeting

• Alla bolag har också fått i uppdrag att minska personalstyrkan genom nyttjande av korttidspermitteringar

• Satt in åtgärder för att minska spridningen av viruset på Engcons kontor och anläggningar

• Bolaget följer myndigheters råd

• Engcons produktionsanläggningar är stängda för externa besökare

• Externa möten och resor är avbokade (nationella som internationella)

• Medarbetare arbetar i den mån det går hemifrån

• Satt in åtgärder för att bibehålla servicenivån till kunderna

• Leveranser av kritiska komponenter har säkerställts i samarbete med leverantörer

• Produktionsanläggningarna körs fortsatt som normalt

• Kunderna har fortsatt full tillgång till support

• Kunderna har fortsatt full tillgång till reservdelsleveranser
Engcon har ringat in ett antal prioriterade aktiviteter, däribland ska pågående byte av affärssystem slutföras, för att kunna utveckla verksamheten vidare och komma stärkt ut på andra sidan krisen.

Under en längre tid har vår strategi varit att effektiviserar våra processer och göra smarta vägval för att bli ännu bättre. Under tuffa förutsättningar krävs det handlingskraft, flexibilitet och mod för att lyckas med det. Det är egenskaper som jag är helt övertygad om att vår organisation har, avslutar Mikael Persson.

affarsnyttnorr