Arkivbild från ett besök på fabriksgolvet hos engcon. Foto: Be

engcon presenterar starkt resultat för 2023

nyheter

2024-02-21 engcons delårsrapport fjärde kvartalet 2023 visar på stabilt resultat för året trots svagt fjärde kvartal. ”Vi blickar tillbaka på ett år som präglats av geopolitisk oro, inflation, räntehöjningar och därmed en avvaktande marknad, uppger VD Krister Blomgren.

I rapporten som här delges av engcon framhåller VD Krister Blomgren att ”Vi är fortsatt försiktiga i vår framtidsbedömning”.

Fjärde kvartalet 2023

 • Orderingången minskade med 25% till 414 (553) MSEK, den organiska ordertillväxten var -26%.
 • Nettoomsättningen minskade med 43% till 308 (541) MSEK, den organiska nettoomsättningstillväxten var -43%.
 • Rörelseresultatet minskade med 84% till 19 (121) MSEK och rörelsemarginalen var 6,2% (22,4%).
 • Kvartalets resultat minskade med 90% till 9 (90) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,07 (0,59) SEK.

Januari – december 2023

 • Orderingången minskade med 24% till 1 510 (1 978) MSEK, den organiska ordertillväxten var -27%.
 • Nettoomsättningen minskade med 2% till 1 898 (1 938) MSEK, den organiska nettoomsättningstillväxten var -6%.
 • Rörelseresultatet minskade med 9% till 376 (415) MSEK, och rörelsemarginalen var 19,8% (21,4%).
 • Periodens resultat minskade med 12% till 285 (325) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,81 (2,01) SEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,94 (0,85) kr per aktie, jämnt fördelat över två utbetalningstillfällen.

Vd Krister Blomgren kommenterar:

”Vi blickar tillbaka på ett år som präglats av geopolitisk oro, inflation, räntehöjningar och därmed en avvaktande marknad. Under utmanande förhållanden har vi levererat god lönsamhet och ett starkt kassaflöde samtidigt som vi påbörjat implementering av ett nytt affärssystem under pågående produktion. En historisk milstolpe är att våra regioner utanför Norden nu står för mer än 50 procent av vår omsättning.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgår till 308 (541) MSEK. Bruttovinsten uppgår till 40,3 (44,0) procent och belastas av den låga omsättningen och produktionsrelaterade personalkostnader. Rörelsemarginalen uppgår till 6,2 (22,4) procent som ett resultat av höga omkostnader i förhållande till en lägre omsättning. Kassaflödet uppgår till 96 (56) MSEK från den löpande verksamheten och förblir fortsatt starkt huvudsakligen på grund av minskad kapitalbindning. Bytet av affärssystem har utmanat organisationen och påverkat resultatet genom minskad kapacitet i produktionen samt krävt mycket resurser.

Orderingången minskar organiskt med 26 procent men ökar i jämförelse med tredje kvartalet vilket indikerar en stabilisering. Förköpseffekterna var förhållandevis låga jämfört med tidigare år. Den nordiska marknaden är fortsatt pressad av den avstannade byggsektorn och visar få tecken på återhämtning i närtid. På våra tillväxtmarknader är bilden mer splittrad. Det är glädjande att se att Europa visar organisk tillväxt trots ekonomisk osäkerhet. I Asien-Oceanien ser vi en ökad orderingång efter en tids nedgång där både Australien och Korea visar positiva tendenser. Utvecklingen i Nordamerika är utmanande men vår tro på den nordamerikanska marknaden är fortsatt stark och vi följer aktivt utvecklingen.

Vi är fortsatt försiktiga i vår framtidsbedömning. Vi tror inte att kommande kvartal kommer att bidra med någon dramatisk tillväxt. Vår strategi och våra finansiella mål ligger dock fast och vi arbetar målmedvetet för att uppnå dessa.”

Q4 presentation idag kl. 11.00
Rapporten presenteras av Krister Blomgren, VD idag kl. 11.00 genom en webbsänd telefonkonferens via denna länk: https://ir.financialhearings.com/engcon-q4-report-2023

För att delta i telefonkonferensen, där möjlighet ges att ställa muntliga frågor, registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007393

Presentationsmaterialet och en inspelad version av konferensen kommer att finnas tillgängliga på www.engcongroup.com.

Upplagd text o arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr