En ur personalen vid äldreomsorgen är smittad

nyheter

2020-04-29 Nu har Strömsunds kommun gått ut med att en ur personalen inom äldreomsorgen konstaterats vara drabbad av Covid-19. Det uppger Gudrun Öjbrandt som är chef för vård och socialförvaltningen i kommunen.

Affärsnytt Norr skrev före helgen om ett eventuellt fall av Covid -19 som ska ha upptäckts hos någon inom äldreomsorgen. Nu har Kommunen gått ut med att det rör sig inte om någon brukare utan det rör sig om en anställd inom omsorgen. Det är nu konstaterat att den anställde har drabbats av Covid-19 och alla säkerhetsåtgärder är vidtagna utifrån läget.

Gudrun Öjbrandt framhåller att Kommunen är angelägen att hålla sekretessen och lämnar i vanlig ordning inte ut några uppgifter om varken personal eller brukare. Men i det läge vi befinner oss i just nu förstår jag att folk är oroliga och vill veta vad som händer.

Det har alltså konstaterats att en ur personalen för omsorgen har testats positivt för Covid-19 och alla de säkerhetsåtgärder som kan vidtas har man tagit på allvar. Det går i dagsläget inte utesluta att flera har smittats eftersom den drabbade personen har varit i kontakt med andra.

Som vi framförde i tidigare reportage så kan det vara svårt att upptäcka att man bär på Covid-19 eftersom sjukdomen kan uppträda både på ett milt sätt eller mera aggressivt. Man kan till och med bära på smittan utan att känna av det. Men Öjbrandt poängterar att känner man sig frisk då ska man arbeta, men att man iakttar de försiktighetsåtgärder som är upprättade.

Öjbrandt uppger att Kommunen för en kontinuerlig dialog med Regionens Smittskyddsläkare för att hålla sig uppdaterade om situationen för Covid-19.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr