Arkivbild.

Högstadieelever och vårdnadshavare kan andas ut

nyheter

2024-03-21 Vid torsdagens sammanträde med Barn-, kultur- och utbildningsnämnden kom man fram till att en omorganisering av högstadieskolorna i kommunen är i nuläget inte aktuell.

Vid torsdagens sammanträde med Barn-, kultur- och utbildningsnämnden diskuterades skolutredningen i Strömsunds kommun. En omorganisering av högstadieskolorna i kommunen är i nuläget inte aktuell. Skolutredningen visar att elevantalet vid kommunens högstadier är stabilt de närmaste åren.

Nämnden fortsätter att följa utvecklingen av elevunderlag och antal födda barn. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att fortsätta arbetet för att öka kvaliteten och likvärdigheten mellan skolorna i kommunen samt att öka samverkan mellan skolor och rektorsområden. Samverkan med andra skolor i närliggande kommuner ska utvecklas, skriver ordförande i Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Sara Kjellsdotter (S) i ett pressmeddelandet..

Sara Kjellsdotter. Pressbild

 

Förvaltningschefen ska även säkerställa att rutiner och strukturerat stöd ges till obehöriga lärare för att säkra god kvalitet i undervisningen.

Förslag till riktlinjer kring vad som är en rimlig arbetsdag för elever i olika åldrar ska tas fram av förvaltningen och presenteras för nämnden.

Nämnden har tidigare tagit ett inriktningsbeslut om förtätning av skolorna i Strömsunds tätort som förvaltningen arbetar vidare med.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr