Marknadschef Ulrika Hellström. Foto privat.

Egcons nollvision av olyckor inom grävbranschen

nyheter

2020-11-26 Nollvision i grävbranschen kräver gemensamma krafttag – alla måste förstå riskerna med tappade skopor.  Sedan 2013, när Engcon lanserade Non Accident Generation, har företaget drivit frågan om säkerhet inom grävbranschen. 7 år senare, är det fortfarande, allt för få aktörer som helhjärtat engagerat sig i säkerhetsfrågan.

Engcons mål är en nollvision för olyckor som beror på att skopan lossnar på grund av felaktigt handhavande. Det är en lång väg kvar, därför fortsätter säkerhetsinitiativet ”Dig Smart. Dig Safe” även i år. Fler måste utveckla och använda smarta lösningar som eliminerar olyckorna, uppges i ett pressmeddelande.

I fjol startade Engcon ett globalt säkerhetsinitiativ, ”Dig Smart. Dig Safe”, för att lyfta fram användningen av smart teknik för att förhindra olyckor. Målet med initiativet är att skapa diskussion kring säkerhetsfrågan och skapa en bransch-erkänd nollvision för antalet som beror på att skopan lossnar på grund av felaktigt handhavande.

– Fjolårets säkerhetsinitiativ, ”Dig Smart. Dig Safe”, fick bra genomslag, så till vida att det skrevs hela 38 fördjupande artiklar i medier över hela världen, från våra nordiska medier till medier i Europa, Nordamerika och Asien, säger Ulrica Hellström, Marknadschef på Engcon. Men vägen till förändrat beteende är lång, så vi fortsätter initiativet till dess att vi ser att säkerhetsfrågan lyfts upp på agendor världen över.

I Norge har exempelvis frågan lyfts fram. Maskingrossistförbundet i Norge har tagit ett viktigt steg i rätt riktning genom att utfärda rekommendationer att tillämpa högre säkerhetskrav än vad internationell standard gör gällande. Norska byggkonsortiet Veidekke kräver säkra redskapsfästen på alla grävmaskiner över 5 ton som de hyr in från och med 1 januari 2020. I år hakar svenska fackförbundet SEKO på med en digital säkerhetskonferens. Där kommer Engcon presentera sitt säkerhetssystem och maskinåterförsäljaren Maskinia kommer att berätta varför de väljer att utrusta sina grävmaskiner med säkra produkter.

– En nollvision för antalet olyckor på grund av tappade skopor är en utmaning som inte några få aktörer kan lösa. Utan nu behöver alla berörda aktörer sluta upp. Så vi kommer antagligen repetera upplägget ”Dig Smart. Dig Safe” i många år framåt, säger Ulrica Hellström och avslutar:

– Parallellt med arbetet att väcka diskussion utvecklar och lanserar vi smarta lösningar som eliminerar handhavandefel och motarbetar olyckor. Vi försöker i möjligaste mån göra säkerhetssystem till vårt standardutbud, det vill säga att grävmaskinisten får dem på köpet bara för att kostnaden inte ska vara ett hinder för att investera i en säker arbetsplats. I höstas började vi leverera vår smarta låspanel och säkra låsfunktion under tiltrotatorn som kostnadsfri standard och det kan enkelt förklaras med ett automatiskt bromssystem på en bil. Vi hjälper föraren att göra rätt. Förhoppningsvis kan vi bjuda på en uppföljare till våren.

Faktaruta: Under 2020 har 35 arbetsplatsolyckor relaterade till gräv- och anläggningsarbeten inträffat. Engcon har arbetat med säkerhetsfrågor i flera år utan något större gensvar. Därför startade de 2019 initiativet ”Dig Smart. Dig Safe”, som genererade dussintals artiklar i olika länder. Kampanjfilmen har setts av över 42 000 personer. Arbetet för nollvisionen fortsätter.
Läs mer på https://engcon.com/sv_se/att-aga-en-engcon/sakerhet.html

engcon är världsledande tillverkare av tiltrotatorer och tillhörande redskap som ökar grävmaskiners flexibilitet, precision och säkerhet. Med kunskap, engagemang och hög servicenivå skapar engcon framgång för sina kunder.engcon är en större koncern bestående av moderbolagetengcon Holding AB med säte i Strömsund, Sverige och utöver det ansvarar egna säljbolag för försäljningen på respektive marknad; Sverige, Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Benelux, Australien, England, Tyskland, Korea och Nordamerika (USA och Kanada). För övriga marknader ansvarar engcon Sweden. engcon-gruppen omsatte 2019 ca 1350 MSEK med ca: 300 anställda. engcon grundades 1990. www.engcon.com

Upplagd text: Barbro Ericson

 

 

 

 

 

 

 

affarsnyttnorr