Arkivbild. Cathrine Blixth.

Efterdyningarna av Cyberattacken vid Kommunen håller i sig

nyheter

2024-01-23 I november drabbades både Strömsunds kommun och Kyrkan av en Cyberattack något som till stor del slog ut det ekonomiska systemet. Fortfarande idag, i slutfasen av januari, är det långt ifrån alla leverantörer och kunder som fått betalt.

Att drabbas av en Cyberattack kostar de drabbade stora pengar och resurser men också leverantörer och andra som skickat en faktura till Strömsunds kommun får vänta på pengarna. Även om det har gått nästan två månader sedan Kommunen drabbades så har långt ifrån alla fakturor betalats. Man kan likna systemet med att fakturorna ligger i ett tätt system där det inte går att komma in och ex.vis plocka ut specifika fakturor som det är extra bråttom att betala. Fakturorna ligger isolerade och inga pengar betalas ut förrän ”proppen” har lossnat, enkelt uttryckt.

Kommunen uppgav den 4 december att nu har de flesta som har väntat på pengar äntligen fått dem insatta på sina konton. Men vid en uppringning den 22 januari så är det fortfarande fakturor som ännu inte har betalas trots att två månader har gått sedan attacken.

Bakgrund: Detta har hänt enligt Kommunen

  • Den leverantör som tillhandahåller kommunens ekonomisystem utsattes den 22 november för en cyberattack. Det har medfört att vi sedan dess inte kommit åt systemet och kunnat hantera fakturor och betalningar.
  • Ekonomienheten påbörjade omgående arbetet med att hitta alternativa lösningar och ökade sin beredskap för att hantera vissa betalningar manuellt. Koncernledningen har haft regelbundna avstämningsmöten för att följa och hantera utvecklingen och dess konsekvenser.
  • Det finns säkerhetskopior på all information, så leverantören kan återställa hela ekonomisystemet.
  • Enligt de besked vi fått från leverantören har inga känsliga personuppgifter läckt ut i samband med cyberattacken, men kommunen har anmält incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Slut på citatet.

Text o arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr