Distansundervisning Grevåkerskolan Hammerdal

nyheter

2021-04-21 Nu har beslutats att hålla distansundervisning för Grevåkerskolans högstadieelever under tiden 21–23 april. Efter samråd med Smittskyddet.

Eleverna i årskurs 7–9 på Grevåkerskolan i Hammerdal ska ha distansundervisning med start onsdag 21 april och resten av veckan. Detta som en extra säkerhetsåtgärd.

Efter samråd med Smittskyddet har Grevåkerskolan beslutat att eleverna på högstadiet ska ha distansundervisning 21, 22 och 23 april. Skolan har inte fått kännedom om några nya fall av covid-19 utan ser distansundervisningen som en extra säkerhetsåtgärd för att minimera risken för eventuell smittspridning.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr