Kommunhuset i Strömsund. Foto Cathrine Blixth.

Delta digitalt på slutkonferensen – Kasam 2.0

nyheter

2021-08-10 Strömsunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det har varit målsättningen för projektet Kasam 2.0 som pågått sedan 2019. Den 25 oktober är det slutkonferens. Anmälan är nu öppen och det går att delta digitalt.

Sedan 2019 har projektet Kasam 2.0 arbetat med olika insatser för att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Det har skett genom en rad aktiviteter för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Projektet har fått medfinansiering från Europeiska Socialfonden, ESF, uppger Strömsunds kommun i ett pressmeddelande. 

Vad är kasam?

Kortfattat innebär kasam att om arbetet känns begripligt, hanterbart och meningsfullt så mår personalen bra och klarar stress och svåra situationer bättre. Projektet har innefattat alla anställda, över 1.200 personer. Deltagarna har bland annat deltagit

  • på tre workshoppar om organisatorisk och social arbetsmiljö
  • på hälsofrämjande arbetsplatsträffar
  • i triogrupper.

Utöver det har samtliga chefer gått en coachutbildning och en utbildning i jämställdhetsintegrering.

Digital slutkonferens 25 oktober

Den 25 oktober arrangerar projektet sin slutkonferens i Strömsund. Den som önskar kan ansluta digitalt.

Syftet med konferensen är att sprida information om projektets aktiviteter, erfarenheter och resultat. Medverkar gör bland annat projektledare, projektdeltagare, utbildningsledare, projektutvärderare och medfinansiär.

  • Målet är att vi ska berätta vad Strömsunds kommun har gjort för att arbeta mot det långsiktiga målet att vara en attraktiv arbetsgivare, säger projektledaren Pär-Eric Hemmingsson. 

Anmälan senast 21 oktober

Anmälan sker via mejl och är öppen till och med 21 oktober. Mejla anmälan till: kasam@stromsund.se och märk meddelandet med ”Anmälan slutkonferens”.

Upplagd text: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr