Dåligt intresse av bredband i byarna

nyheter

2019-06-8 Som vi skrev om i vintras var det mycket tveksamt om det skulle bli den utbyggnad av bredbandet som var kalkylerat. Nu visar det sig att intresset är mycket svalt bland hushållen och att Strömsunds kommun. får lämna tillbaka 16,8 miljoner kronor i bidrag för utebliven utbyggnad.

Enligt satta normer för att få stöd ska minst 85 procent av hushållen i områdena anslutas och det når man inte upp till. Det var planerat att nu i vår skulle en utbyggnad på två sträckor påbörjas, Lövberga till Lillviken och E45 upp till Hoting med 200 hushåll. Sträckan Ulriksfors till Alavattnet med 266 hushåll berörs också av att bredbandsutbyggnaden med fiber inte kommer igång på grund av uteblivet intresse bland hushållen.

Så har vi den tredje sträckan, Vågdalen till Rossöns ytterområden med 200 hushåll. Där var en förutsättning att ortssammanbindande fibernät skulle byggas från Ulriksfors till Backe. Efter tidigare beslut i kommunen har den utbyggnaden ställts in på grund av fördyringar och därmed faller även nästa sträcka i utbyggnaden.

Det var under 2017 som kommunen beviljades pengar för fiberutbyggnaden på landsbygden, med finansiering från landsbygdsprogrammet och nu visar det sig att bidragspengarna på 16,8 miljoner kronor måste betalas tillbaka av Kommunen

Bolaget Servanet som är kommunägt har uppgett att det är ohållbart att bygga ut nätet i de nämnda områdena eftersom kalkylerna inte håller.

Det har också gjorts undersökningar på om det skulle bli billigare att bygga med radiolänk men allt hänger på pengar och intresse, som visar sig inte finnas.

I Rossön har också Telia tittat på möjligheterna men det blev heller inget av på grund av ointresse på orten. Men visst finns det personer i byn som ser fördelen med bredband och är intresserade. Tyvärr är de lätt räknade i förhållande till de som inte vill satsa.

affarsnyttnorr