Dagens polisorganisation är inget lyft för folket

nyheter

2020-08-21 För de personer som önskar komma i kontakt med en polis i Strömsunds kommun eller Östersund är det närmast omöjligt med dagens organisation. Kontoret i Strömsund har bemanning endast någon dag i veckan och att nå fram till en växel man hänvisas till är ett enda stort skämt. Det är ett rättshaveri när man jämför med hur organisationen såg ut för ett antal år sedan.

Dagens organisation inom Polisen är inget att framhålla för gemene man. Att få hjälp med upplysningar och information om olika polisiära ärenden är i stort sett bara att glömma. För den som vill nå kontoret i Strömsund får i största omfattning meddelandet att kontoret är stängt och den som vill komma i kontakt med någon inom Polisen kopplas till växel.

Efter lång väntan är det ofta en person med skånsk dialekt som svarar och när man frågar efter någon av poliserna på stationen i Strömsund så vet de oftast inte vart Strömsund ligger. De försöker att koppla samtalet vidare, ingenting händer, samtalet avbryts och det är att börja om från början.

Att samhället och folket ska behöva stå ut med något så illa som den nya organisationen inom Polisen är en fråga som kräver ett svar av berörda beslutsfattare. Polisen är en samhällelig rättighet och folk ska känna sig skyddade och säkra i tillvaron. Under hela sommaren har alla ärenden som gällt brott i Strömsunds kommun hänvisats till Polisen i Östersund som närmast tillgänglig. En utryckningstid som i medel tar åtminstone 1,5 timma för att komma till Strömsund. Om det inträffar något i utkanterna av kommunen så tar det både 2 och 3 timmar och mer därtill.

Det är berättigat att folk reagerar, det fungerar absolut inte med dagens polisorganisation. Inte för de som bor i glesbygdskommunerna i alla fall.

Det ska tilläggas att vid nödsituation och man ringer 112 är det snabb framkomlighet. Men den som ringer 114 14 eller andra nummer, det är då de stora problemen uppstår.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr