Coronavirus – Olika uppfattning om barn i skola

nyheter

2020-03-12 I Norge och Danmark håller skolorna stängt på grund av faran för Coronaviruset. Däremot är Svenska skolor öppna. Nu ska skolminister Anna Ekström ta upp frågan om viruset och vilka åtgärder som ska vidtas i vårt land.

Sverige: Friska barn ska gå i skolan

I Sverige är beskedet fortfarande att friska barn ska gå i skolan, oavsett om de har rest i riskområden eller inte. Expressen har en utförlig artikel i dagens tidning där de bland annat tar upp följande:

”Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, oavsett i vilka områden de har rest”, skriver Folkhälsomyndigheten i sina rekommendationer till skolor och förskolor.

Skolverket hänvisar till samma riktlinje

Det är dock huvudmännen, alltså kommuner för kommunala skolor och styrelser för friskolor, som bestämmer. Och de har rätt att stänga skolor med kort varsel av exempelvis smittskydds- eller arbetsmiljöskäl.

Text: Barbro Ericson

 

 

 

affarsnyttnorr