Arkivbild Be

Bredbandspengar går till jordbruket – ansökningar stoppas

nyheter

2020-04-23 Jordbruksverket stoppar det planerade stödet för utbyggnad av bredband på landsbygden i år. Pengarna går i stället till slåtterängar och betesmarker eftersom myndigheten har ett underskott på sammanlagt 900 miljoner kronor i det så kallade landsbygdsprogrammet.

Vid en  intervju med landsbygdsminister Jennie Nilsson i Sveriges Radio   framkommer att de medel som skulle gå till utbyggnad av bredband på landsbygden stoppas i år.

Att det blivit ett så stort underskott i det så kallade landsbygdsprogrammet på sammanlagt 900 miljoner kronor under så kort tid som ett år kan är svårt att bortförklara. Och konsekvenser blir det givetvis.

Landsbygdsprogrammet, som nu är inne på sitt sjunde och sista år för den här perioden, har nästan 37 miljarder kronor att fördela för stöd och ersättning till sådant som utvecklar landsbygden.

Inte mindre än 4 miljarder av pengarna har gått till olika projekt för bredbandsutbyggnad. Och så har vi stöd till betesmarker och slåtterängar. Nu uppges att ansökningarna varit så många att Jordbruksverket beslutar flytta pengar från andra områden

Mest blir det från bredbandsutbyggnaden, 200 miljoner. Det leder till att alla ansökningar som inte redan är beslutade stoppas och behandlas först nästa år. Sammantaget rör det sig om ett underskott av 900 miljoner kronor enligt uppgift.

Man åberopar att intresset att söka ersättning har varit stort och handläggarna har inte kunnat se farhågorna i tid.

Jordbruksministern har uppgett att det funnits problem med landsbygdsprogrammet från start eftersom ambitionsnivån visat sig varit för hög. Den här åtgärden innebär att nu stoppas bidragsansökningarna till bredbandsutbyggnad för i år och i stället lägga pengar till jordbruket.

Sveriges Radio presenterade också centerpartistiske riksdagsledamoten Mikael Larssons utsago, han anser att det är fel när man nu tar pengar från bredband till slåtteräng. Båda är lika viktiga, säger han. Han vill ha svar från landsbygdsminister Jennie Nilsson hur det ska undvikas.

Han har invändningar och anser att varenda krona som är avsatt till bredbandsutbyggnad är jätteviktigt och ska inte gå till annat. Framför allt är utbyggnad av bredband extra betydelsefullt nu i tider med Corona och många  jobbar hemifrån, då är de i högsta grad beroende av ett fungerande fibernät.

Så här ser det ut med bredband i glesbygd

95 procent av alla hushåll och företag bör ha bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 enligt Regeringens mål.

55 procent av arbetsplatser i glesbygd har bredband, medan bara 48 procent av hushållen i glesbygd har det.

Hushåll i tätbebyggt område har 89 procents täckning av bredband, medan 86 procent av arbetsplatserna har bredband.

Text o arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr