Arkivbild Be

Blir det fiber till Rossön – Ja om fler ansluter

nyheter

2021-04-16 Nu har tidsfristen, satt till den 15 april, att anmäla sitt intresse för anslutning till fibernätet i Rossön gått ut. Men anmälningstiden har förlängts till den 27 april för att nå satta mål med 125 anslutna hushåll. Annars blir det ingen dragning.

Om det här ska gå ihop så är det ett måste att 125 kunder i Rossön anmäler sitt intresse att ansluta sig till fibernätet som är en stor önskan för många. Men uppnår inte antalet kunder den satta gränsen så blir det inget.

Det var satt ett sista datum för att göra beställning, den 15 april, men vid den tiden var det 108 kunder som hade gjort beställning. Nu har datumet flyttats fram till den 27 april med förhoppning att det ska tillkomma ytterligare intresserade.

Flera boende i Rossön, kanske främst med företag, har under lång tid strävat efter att kunna koppla upp sig via fibernätet. Men det är just det här med pengar som är avgörandet. Det finns aktörer som under flera år visat intresse att bygga nätet, både Telia och Servanet. Men i Telias fall sprack det pga att de tagit med fastigheter som ”inte fanns” därav nåddes inte procenttalet. I fallet Servanet sprack det pga bidragspengar som inte föll ut till ortsammangände fiber.

Skulle det bli så att tillräckligt antal hushåll skriver kontrakt så kommer utbyggnaden att påbörjas inom kort. Om så skulle ske, då är förutsättningarna öppen att inom närmaste framtiden också bygga vidare till Backe.

Text o arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr