Arkivbild Be

Björnspillningsinventering kör igång

nyheter

2020-08-16 Nu är det åter dags för björnspillningsinventering i Jämtland och Västernorrland som senast var för fem år sedan. Insamlingen ska pågå mellan den 21 augusti till den 31 oktober. Jägarkåren brukar stå för de flesta insamlade proven.

För att få en uppfattning om hur stor björnstammen är i de två länen är den bästa mätmetoden att samla in björnspillning. Länsstyrelsen och Jägareförbundet är samordnare och därifrån kan jaktlag och andra intresserade få ett ”provtagningskit” där spillningen ska stoppas i.

Önskemål är att det ska komma in minst 4.000 prover för att kunna ta fram uppgifter om antalet björnar, kön och vart de befinner sig. Ju fler prover som kommer in dess bättre grund har myndigheten att stå på när det ska räknas fram vilken björnstam som finns.

Björnspillningsinventering av brunbjörn uppges vara den bästa inventeringsmetoden som har använts sedan 2001.

Även observationer av björn tas med i beräkningen av antal och utbredning. Björnar som påträffats döda eller som skjutits under jakt ska också DNA-testas.

Tidigare inventeringar i dessa län har visat att det finns cirka 900 björnar i Jämtlands län och 350 björnar i Västernorrlands län enligt uppgift från Länsstyrelsen.

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr