Bild privat.

Björnjakt – Klart med årets tilldelning

nyheter

2023-06-16 Nu är årets tilldelning av antalet björnar som får fällas i länet och Länsstyrelsen ger följande information.

Årets licensjakt på björn startar 21 augusti 2023 och får pågå som längst till och med 15 oktober. Jakten får utföras inom 5 jaktområden och omfattar högst 185 björnar.

Licensjaktens främsta syfte är att minska rennäringens skadenivåer men licensjakten ska också ta hänsyn till fäbodbrukets skadebild samt bidra till gynnsamma psykosociala förutsättningar för befolkningen i Jämtland där målsättningen är att bibehålla stor trygghet och acceptans kring rovdjur.

Licensjakten får utföras inom fem jaktområden i länet. Områdesindelning syftar till att fokusera jakten till de mest skadeutsatta områdena för att uppnå syftet att minska skadorna på rennäringen.

Björnstammen i länet har under ett flertal år legat över såväl förvaltningsmålet om 650 björnar som förvaltningsintervallet om 500–800 björnar.

Då spillningsinventeringen från 2020 visade en hög björnstam har Länsstyrelsen beslutat om en stor tilldelningen för årets licensjakt på björn för att minska stammen till beslutat förvaltningsmål om 650 individer.

Jakten pågår från 21 augusti till som längst 15 oktober 2023 och omfattar totalt 185 björnar.

Björnjägarens ansvar

Var och en som jagar björn är skyldig att känna till beslutet i sin helhet. Vidare ska björnjägaren också hålla sig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs.

Den som jagar en björn sedan jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Områdesindelning

Antal tilldelade djur.

 • Område 1: Högst 20 björnar får fällas.
 • Område 2: Högst 20 björnar får fällas.
 • Område 3: Högst 15 björnar får fällas.
 • Område 4: Högst 25 björnar får fällas.
 • Område 5: Högst 105 björnar får fällas.

Översiktskarta för licensjakt efter björn 2023

Avlysta områden, kvarstående tilldelning och rapportering

Ring telefonnumret 010-225 30 40 för att höra om avlysta områden, kvarstående tilldelning och för att rapportera fälld björn. Ringer du det numret kommer du få olika menyval att välja mellan, beroende på vad du vill göra. Att ringa telefonnumret är det enda sättet att få reda på denna information. Informationen uppdateras minst en gång per dygn.

Upphävande av områdesindelningen

Från och med 1 oktober upphävs områdesindelningen för licensjakt efter björn och kvarvarande björnar får då fällas var som helst i länet oberoende av tidigare områdesindelning.

Anmälan om fälld björn

Fälld björn ska anmälas av skytten till Länsstyrelsen utan dröjsmål senast två timmar efter att djuret fällts. Anmälan av påskjuten björn ska göras av skytten till Länsstyrelsen snarast.

Påskjutning definieras enligt följande:

Skott har avlossats mot och med avsikt att fälla björn men det har inte konstaterats att björnen har fällts. Anmälan ska ske till telefon 010-225 30 40.

Vid anmälan ska du ange följande:

 • Namn, adress och telefonnummer till skytten.
 • Namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare.
 • När björnen fällts eller påskjutits (datum och klockslag).
 • Var björnen fällts (jaktområde enligt detta beslut samt koordinater eller plats som går att återfinna på karta 1:100 000).
 • Djurets kön och ålder, om det är möjligt att fastställa.
 • Vilket jaktsätt som användes.

I samband med anmälan om fällt djur informerar Länsstyrelsen om hur det ska förfaras med det fällda djuret. Länsstyrelsens personal meddelar skytten tidpunkt och plats för besiktningen.

Besiktning och hantering av fällda björnar

Länsstyrelsen förordnar besiktningspersoner som besiktar samtliga fällda djur. Skytten ska inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela det fällda djuret för Länsstyrelsens besiktningsperson.

Under licensjakten 2023 kommer besiktningar att ske på färre platser än under jakten 2022 vilket betyder att jägarna kan komma att behöva åka längre sträckor med sina fällda björnar. Det är Länsstyrelsens personal som bestämmer var och när besiktningen kommer att ske.

Varför har vi färre besiktningsstationer?

Myndigheten är skyldig att säkerställa att jakten kan ske under strängt kontrollerade former och en del i det arbetet är att besikta och ta prover av samtliga björnar som fälls. Länsstyrelsen har fått minskade ekonomiska medel för rovdjursförvaltning och hanteringen av björnar som fälls vid licensjakt är en resurskrävande uppgift. Som ett resultat av de minskade medlen har Länsstyrelsen i år varit tvungen att minska antalet besiktningsstationer.

Hur kommer det påverka dig som jägare?

När du anmäler din fällda björn kommer du att informeras om att transportera björnen till en besiktningsstation där den ska besiktas. Du kan ta ur den fällda björnen i skogen men måste ta med maginnehållet till besiktningen. Det är också viktigt att björnen så snart som möjligt transporteras till besiktningsstationen för att minska risken att den surnar.

Anmälan av åtelverksamhet

Länsstyrelsen tillåter jakt med hjälp av åtel vid årets licensjakt efter björn. Verksamheten får inte påbörjas innan 15 juli och måste uppfylla kraven för jakt med åtel. Kraven framkommer i beslutet om licensjakt. Åteln måste anmälas till och registreras hos Länsstyrelsen senast den 21 juli.

Åtlar som anmäls efter 21 juli kommer inte att registreras och får därmed inte användas vid licensjakt efter björn.

Upplagd tex: Barbro Ericson

Foto: Privat

 

affarsnyttnorr