Exkursion på en privatägares granplantering som älgen betat. Arkivbild. Thomas Mårtensson

Betesskador – ett evigt kapitel

nyheter

2020-01-31 Bekymret med älgbetesskador kommer aldrig att bli ett avslutat kapitel för skogsägare och dess representanter. Skogsstyrelsens tjänstemän river sitt hår i förtvivlan över den stora älgstammen i Jämtland. Skjut mer älg, uppmanar de.

Alla tider på året höjs röster att älgstammen är för hög och måste skjutas av för att klara ett framtida lönsamt skogsbruk. Nu har Skogsstyrelsen än en gång sagt sitt, frågan är om uppmaningen efterlevs. Älgstammen måste skjutas av ordentligt för att det svenska skogsbruket ska klara klimatförändringarna. Återplantering av skog är idag i många fall inte den bästa, eftersom man i stället för att plantera tall, som älgen älskar att äta, blir det granplant. Att sätta gran på tallmarker är inte att rekommendera.

Skogsstyrelsen varnar för att klimatförändringar i framtiden kan bli ett problem för skogsnäringen. Det varnas för torka, bränder och skadedjursangrepp. På torra och magra marker ska tall planteras och inte  gran. Granen är bland annat känslig för torka.

I och med att älgstammen tas ner ordentligt, som Skogsstyrelsen uttrycker sig,  så kan det finnas möjlighet i framtiden att rätt trädslag kan planteras på rätt mark. Att tall planteras på marker som är lämpat för just tall och att gran intar sin plats. Älgen ger sig inte i första hand på gran, men det händer, däremot är tall det bästa på smörgåsbordet. Det innebär, för att klara betesskador överlag så planteras gran för att gardera sig från betesskador.

Text: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr