Beslut om åtgärder för barn i förskola

nyheter

2020-03-17 Kommunen har idag, den 16 mars, fattat beslut som berör dig med barn i förskola. Från och med nu ska de så kallade 15-timmarsbarnen stanna hemma för att minska belastningen inom förskolan på grund av den ansträngda personalsituationen.

Koncernledningen har från och med vecka tolv dagliga avstämningsmöten med anledning av covid-19. Kommunen tar höjd för att vara förberedd om läget snabbt förändras.

Beslut 16 mars om åtgärder gällande barn i förskola

  • Förskolepersonal ska skicka hem alla barn som kommer till förskolan och är sjuka, det sker via kontakt med varje förälder eller vårdnadshavare.
  • 15-timmarsbarn i förskola ska tills vi meddelar annat från och med nu vara hemma för att minska barngrupperna. Detta eftersom vi har mindre personal på grund av bland annat sjukskrivningar.

En vädjan – kan ditt barn vara hemma med dig?

Dessutom vädjar vi nu till alla föräldrar eller vårdnadshavare som arbetar hemifrån att om möjligt ha sina barn hemma. Det minskar trycket på förskolorna där vi just nu har en ansträngd personalsituation. Behöver du absolut en förskoleplats finns fortfarande möjlighet till det.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Upplagt: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr