Bergström förtydligar arbetet bakom tobaksavgiten

nyheter

2019-09-17 Avgiften från Strömsunds kommun är satt till 9.310kronor vid tillståndsansökan. Det är gjort ett överslag om tidsåtgång och vi klarar inte handläggningen på en timma som det framgår att Krokoms kommun kan göra.

-Vår avgift är 9.310 kronor för tillståndsansökan. Bra information om detta finns på SKL s hemsida,  sök på tobak. Helt rätt behöver vi inte remittera Polisen. Däremot ska flera andra myndigheter ha tillfrågats.

Då vi kollar runt lite ligger kommunerna mellan 8 och 12 tusen för tillstånd. Om Krokom anser  att dom vill skattefinansiera sina tillstånd är det upp till dom. Att registrera granska utreda skriva beslutsunderlag ta beslut i nämnden expediera och arkivera o s v på 1 timma, det klarar i alla fall inte våra handläggare.

Inte heller de i flertalet andra kommuner. Lagstiftningen är samma för alla företag, uppger kommunalråd Göran Bergström Strömsunds kommun.

Affärsnytt Norr kan tillägga att i Åre kommun har man lagt avgiften på 7.000 kronor.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr