Bekräftad Covid-19 bland personal på förskola

nyheter

2020-05-28 Två fall av bekräftad covid-19 bland personalen på Åshagens förskola – Greveholms förskola stängd på grund av personalbrist. Det meddelar Strömsunds kommun.

Ja idag kom provsvar av Covid-19 till personalen vid Åshagens förskola i Hammerdal som uppvisade ”förkylningssymtom” där 10 av 12 anställda drabbats. Och som vi skrev om i går skulle provsvaren snabbt bli klara och nu lämnar Strömsunds kommun ut uppgifterna. 

Sedan måndag 25 maj har Åshagens förskola i Hammerdal varit stängd på grund av stor sjukfrånvaro. Nu har några, men inte alla, provsvar kommit och de visar att det finns två fall av bekräftad covid-19 bland personalen. Från och med 28 maj stängs också Greveholms förskola på grund av personalbrist och personalen ska nu provtas. Vi väljer därför att informera om läget och vad som händer nu, säger man i pressmeddelandet.

Eftersom en stor del av personalen på Åshagens förskola i Hammerdal under föregående helg uppvisade förkylningssymtom tog kommunen den 24 maj beslut om att stänga förskolan då personalbristen var för stor. 

All personal har tagit prov

Region Jämtland Härjedalen har under veckan utfört provtagning på all personal för att utreda vad den höga sjukfrånvaron berodde på. Nu har några, men inte alla, provsvar kommit och de visar att det finns två fall av bekräftad covid-19. Eftersom det pågår en allmän smittspridning går det inte att säga hur eller var personerna smittats.

  • Kommunen har tidigare varit tydlig med att vi bara informerar på en övergripande nivå om smitta inom våra verksamheter. Men då antalet bekräftat smittade medarbetare nu gör att vi måste stänga väljer vi att även gå ut med mer specifik information, säger Lars Thorin, chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

 

Åshagens förskola fortsatt stängd

Åshagens förskola kommer att vara fortsatt stängd i väntan på frisk personal. De kommer att följa de rekommendationer som finns för att skapa en trygg återgång till arbetet. De vårdnadshavare som har anmält att de har samhällsviktigt arbete är välkomna att tills vidare lämna sina barn på Mobackens förskola.

Under tiden Åshagens förskola är stängd kommer kommunens lokalvårdare att göra en grundlig storstädning av lokalerna, enligt deras rutin vid smitta.

 

Även Greveholms förskola stängd på grund av personalbrist

Från och med 28 maj är även Greveholms förskola i Hammerdal stängd på grund av personalbrist. För att fastställa vad sjukfrånvaron beror på kommer även den personalen att provtas för covid-19. Barn till vårdnadshavare som anmält att de har samhällsviktigt arbete får gå på Mobackens förskola.

 

  • När förskolorna öppnar igen erbjuder vi bara plats till de barn vars vårdnadshavare anmält att de har samhällsviktiga arbeten. Om ett par veckor kommer vi som tidigare år att göra en sammanslagning av förskolorna i Hammerdal för att samordna personalresurserna under sommaren, säger Lars Thorin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friska barn är välkomna till förskolan

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som innebär att friska barn utan förkylningssymtom är välkomna till förskolan. Alla berörda vårdnadshavare är underrättade om situationen och får information om hur den fortsatta förskoleverksamheten kommer att bli.

 

 

affarsnyttnorr