Staty: Region Jämtland-Härjedalen. Foto: Be

Befolkningsökningen positivt för Region Jämtland Härjedalen

nyheter

2022-02-2 Det har nu redovisats ett preliminärt årsbokslut att Region Jämtland Härjedalen (JH) gör ett resultat på närmare 361 miljoner kronor år 2021. Befolkningsökningen i länet har gett högre skatteintäkter, enligt ett pressmeddelande.

Befolkningsökningen i länet har lett till högre skatteintäkter och det är positivt för regionens ekonomi. Samtidigt har det betalats ut tillfälliga statsbidrag som mött de ökade kostnaderna för covidvård, testning och vaccination, enligt regionen.

Även förra årets bokslut landade i ett positivt resultat. Innan dess gjorde regionen minusresultat under många år.

När Region JH:s underskott var som störst låg det på 1,5 miljarder kronor. Efter 2021 års resultat återstår cirka 115 miljoner kronor av balanskravsunderskottet.

Det preliminära årsbokslutet för 2021 visar att Region JH har ett negativt eget kapital.

”Regionen har fortfarande ett negativt eget kapital men kommer under innevarande år kunna vända och börja bygga upp ett eget kapital. Det är av stor vikt för framtida satsningar” säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand (C) i pressmeddelandet.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr