Enligt SCB flyttar flera från Strömsund än till. Arkivbild: Be

Befolkningen i Strömsund blir allt färre

nyheter

2023-05-12 Befolkningen i Strömsund minskade under tredje kvartalet 2022. Det visar SCB:s senaste siffror.

Rapporteringen visar att fler dog än föddes i Strömsunds kommun under tredje kvartalet 2022 och fler flyttade från än till kommunen. Befolkningen minskade med 22 personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Strömsund 11 438 invånare.

Jämfört med för ett år sedan har befolkningen minskat med 36 personer. Strömsund har haft en negativ befolkningsutveckling under de flesta kvartal sedan millennieskiftet.

Färre föddes än dog 2022, fler flyttade från Strömsund och det var färre invandring. Flest flyttar till andra län än Jämtland

Under det tredje kvartalet flyttade 146 personer till Strömsund medan 168 flyttade ut. Kommunen hade med andra ord ett negativt flyttnetto.

Av de 146 som flyttade in kom de flesta från andra län, 96 personer. Medan 36 flyttade in från andra kommuner i Jämtland och 14 invandrade från andra länder.

Av de 168 som lämnade kommunen flyttade 63 till övriga Jämtland, 96 till andra län och nio till utlandet.

Under de flesta kvartal sedan millennieskiftet har flyttströmmarna till Strömsund i första hand kommit från andra delar av landet och de flesta som flyttar från kommunen flyttar till andra län.

Fler dog än föddes

Det föddes 19 barn i Strömsund under tredje kvartalet, medan 31 personer avled. Det innebär att Strömsund hade ett negativt födelsenetto, vilket kommunen nästan alltid brukar ha.

Jämtlands befolkning ökar

Strömsund tillhör de 162 kommuner i riket vars befolkning minskade under tredje kvartalet. Bland de åtta kommunerna i Jämtlands län minskade befolkningen i fyra.

I hela riket ökade befolkningen med 20 810 personer under tredje kvartalet och i slutet av september hade Sverige 10 508 669 invånare. Jämtland tillhör de 17 län där befolkningen ökade. Länet har nu 132 437 invånare.

Befolkningsförändringar i Jämtlands län under tredje kvartalet 2022

Kommun Folkmängd Förändring sedan förra kvartalet Förändring 1 år Förändring 10 år
Berg 7 148 −13 +15 −91
Bräcke 6 194 −19 −3 −481
Härjedalen 10 169 +52 +105 −54
Krokom 15 505 +50 +176 +911
Ragunda 5 180 −22 −33 −270
Strömsund 11 438 −22 −36 −727
Åre 12 237 +31 +132 +1 905
Östersund 64 566 +260 +212 +5 087
affarsnyttnorr