Polisen anländer till husockupanterna i Backe

Backeborna ockuperar byggnaden som ska rivas

nyheter

2021-06-9 I Backe strider man för sin sak men det sker i motvind. Strömsunds Hyresbostäder "SHB" har som vi skrivit om tidigare beslutat att en fastighet mitt emot sjukhuset ska rivas. Backeborna anser något annat och idag ockuperade de huset i och med att maskinerna kom för att förbereda inför rivning.

Turerna har varit många mellan Backeborna och SHB med Stefan Jönsson som VD.

-På grund av att det står tomma lägenheter på orten som bara kostar pengar är beslut taget i styrelsen att den aktuella fastigheten ska rivas, det framförde Stefan Jönsson åter igen vid dagens träff med ett 20-tal Backebor som ockuperade fastigheten. I och med att de fått höra att maskiner var på plats för att göra ett förberedande arbete inför kommande rivning bestämdes att samlas och sätta stopp för arbetet.

Stefan Jönsson informerar att fattat beslut står fast. Th Margaretha Mårtensson Fjällsjö Framtid som uppger att ockupationen kommer att fortgå, om vi också måste tälta på platsen.

Det här är en fråga som har nötts och blötts under en längre tid. Backeborna vill att huset ska vara kvar och att de tillsammans genom företagaren Svante Westin bildar ett aktiebolag och tar över ägarskapet. De skulle i så fall rusta upp fastigheten och lägga hyran på rimlig nivå. Eventuellt netto skulle återgå till fastigheten och ingen skulle sko sig på affären, det är Backebornas argument. Något som inte SHB går med på. De säljer inte huset, det ska rivas.

Mannen med hörselkåporna är företagare Svante Westman som ställer sig positiv till köpet av fastigheten. 

Här tar Eivor Olofsson till orda och t.v Margaretha Mårtensson och Jan Bagge som anser att Strömsunds Hyresbostäder tillika kommunpolitikerna vill ta död på Backe och ortens utveckling. Bagge uppmanade Jönsson att ”ta med dig maskinerna och åk hem”. 

 

Radio Jämtland fanns på plats för att intervjua fr.v Anette Dahlström, Margaretha Mårtensson och Ingbritt Månsson.

Här får mannarna från PN Tek lämna arbetsplatsen på grund av ockupationen.

Frågor, påpekanden och argument fanns det gott om hos den lilla skara som hade slutit upp vid byggnaden. De ansåg att Stefan Jönsson skulle ha haft med sig någon politiker som skulle ställas till svars, men så var inte fallet. Ett beslut är taget av styrelsen och saken är därmed avgjord påpekade Jönsson. Han uppgav att ett företag från Skåne har fått i uppdrag att riva huset, inget intresse fanns från företag på närmare håll, och arbetet ska ske så snart som möjligt. Backeborna svarar med att de kommer att blockera rivningen, ja här kan vi sitta ända fram till frosten kommer, framhöll Svante Westin.

Vid fastigheten fanns två anställda från PN Tek som kommit med en maskin för att frilägga en fjärrvärmeledning som går i huset. men de fick vackert åka därifrån i och med att huset ockuperats. När Stefan Jönssons information inte gick hem hos folksamlingen fanns bara en sak att göra.

-Arbetet måste fortskrida och då ni inte vill lämna platsen går ärendet till Polisen så de får ta vid, var Jönssons slutord.

Eter ungefär en timma kom två poliser till platsen, men det blev ingen avhysning, något som man kanske hade väntat sig. De ville bara ”kolla läget” och om det blir en fortsättning på ockupationen vid nästa tillfälle hantverkarna kommer till plats, ja då måste det nog till andra åtgärder. Ja Polisen får nog börja lägga upp en handlingsplan så de är förberedda inför nästa träff med Backeborna. Men enligt Margaretha Mårtensson kommer de att återvända igen när Poliserna vänder ryggen till.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr