Backe Hälsocentral får åter toppbetyg av patienterna

nyheter

2024-03-4 Under flera års enkätundersökning bland landets patienter har Backe Hälsocentral hamnat i topp som bästa vårdcentral i länet och intar en tredje plats i landet. Patienterna är nöjda över tillgänglighet och bemötande visar svaren på ett antal ställda frågor.

Av landets mest uppskattade Vårdcentraler där enkätundersökningen genomförts ,med totalt 1.199 patienter, ligger än en gång Backe Hälsocentral som nummer ett i länet och totalt trea i landet. Det här är det 13:de året som de mest uppskattade vårdcentralerna i landet har utsetts.

Backe Hälsocentral har under dessa år alltid legat i topp och så visar också den senaste enkätundersökningen. Av Länets samtliga kommuners hälsocentraler ligger Backe på första plats med ett snittpoäng av 94,4 %. Undersökningen står Vårdgivarna bakom utifrån den nationella patientenkät som Sveriges Kommuner och Regioner skickat ut.

Ungefär 100.000 av landets patienter har fyllt i och lämnat in blanketten och nu har sammanställningen nått ut. Några av  frågorna är  hur patienten upplever Hälsocentralens tillgänglighet, kontinuitet samt hur patienterna upplever att deras behov blivit tillgodosedda.

Sammanställningen är gjord i slutet av 2023 av SKR och omfattar i det här fallet Vårdcentraler i Jämtlands län.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr