Arkivbild Be.

Avskjutning av björn har stannat upp

nyheter

2021-09-27 Jakt på björn i länet har avtagit i och med att de områden som har flest björnar har fyllt kvoten. Att Länsstyrelsen upplät att ta bort indelningen av länet i avskjutningsområden och släppa upp hela länet till ett enda område blev överklagat och därför har avskjutningen bromsats in. Totalt återstår 42 djur björnar. 

Vissa områden med mycket hög björnstam och hög observation, där sköts tilldelningen ganska så snabbt. Medan andra områden i de nordligast belägna områdena inte varken har haft god observation eller avskjutning. Det ledde till att Länsstyrelsen slopade indelningen och öppnade upp till ett enda stort område. För att hålla en balans i antalet björnar i länet bör tilldelningen på 200 björnar fällas.

Samtidigt med borttagandet av områdesindelningen sköts sju björnar men i samma andetag överklagade Svenska Rovdjursföreningen taget beslut. Förvaltningsrätten satte sig emot Länsstyrelsens beslut om slopade områden och att indelningen på åtta områden skulle återtas i väntan på slutligt beslut.  Nu har Länsstyrelsen bara att vänta på Förvaltningsrättens dom och se vad man bestämmer. Detta har lett till att avskjutningen avstannat.

För att hålla en acceptabel björnstam bör de tilldelade 200 djuren i länet fällas. Det finns ett beslutat förvaltningsmål att det ska finnas cirka 650 björnar i Jämtlands län, men den senaste spillningsinventeringen visar att det finns drygt 1000.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr