Återvinningsstationen vid Bilbolaget i Strömsund har blivit en ”soptipp”

nyheter

2022-03-28 Strömsundsbor hör av sig och är helt enkelt förbannade över hur folk bär sig åt med sorteringen och nedskräpningen vid återvinningsstationen intill Bilbolaget. Batteriholken är helt tom men under och ovanpå ligger begagnade batterier och lampor. Och mellan containrarna lämnas kassar med osorterat innehåll.

Ansvariga för återvinningsstationerna i Sverige är FTI Förpackningsinsamlingen och i sin tur har de underleverantörer som i dessa områden är Lundstams Östersund. Att containrarna blir allt för fort fyllda och att kanske fler ska placeras ut är ett ansvar som ligger hos FTI. Enligt trafikledare Anna Nordin på Lundstams är hanteringen upplagd på följande sätt:

-Lundstams har kontrakt med FTI om hantering av återvinningsstationerna, att tömma containrarna och städa upp på området. I avtalet står hur många gånger de ska tömmas och vid varje tillfälle vägs innehållet och rapporteras till TFI. Skulle det visa sig att de blir allt för fort fyllda då tar de beslut om det krävs flera containrar. Lundstams har personal som åker runt och städar vid alla uppställningsplatser och vid Bilbolaget i Strömsund städas fyra gånger i veckan, tisdag, torsdag, fredag och söndag. I går söndag klockan 07.27 har vi inrapporterat med bild från städningen där, då finns inget skräp kvar på marken, berättar hon och fortsätter:

-Det ska tilläggas att ingen plats städas så ofta som just vid Bilbolaget i Strömsund. I Östersund har vi  återvinningsstationer och vid ICA-Maxi finns en större station, den städas två gånger i veckan, måndag och fredag och det går mycket bra,  så har vi Strömsund som har fyra städningar per vecka.

Idag vid 09-30 såg det ut så här mellan containrarna och då ska tilläggas att här var det städat 07.27 dagen innan. Containrarna är i stort sett tomma, men ändå ser det ut så här.

 

Så går vi över till återvinning av begagnade batterier. Det finns en batteriholk på platsen, den är tom, men nedanför och ovanpå ligger begagnade batterier och lampor. Men ansvaret för batteriholken ligger under Elkretsens ansvar. När det ser ut så här kan vi prata om negativ miljöpåverkan.

Summan av besöket på stationen är att oredan inte går att skylla på Lundstams utan det är vissa besökare som slänger omkring sig. Som alltid, de flesta gör som det ska göras, men så finns det ett fåtal som missköter sig och det är just det som märks i samhället. Inte undra på att folk hör av sig och är rent ut förbannade över ”soptippen” intill Bilbolaget.

Detta är en arkivbild.

Text o foto: Barbro Ericson

 

 

 

 

 

affarsnyttnorr