Foto: Anders Andrée

Årsmöte för SPF Vattudalen

nyheter

2023-03-5 Ett åttiotal medlemmar i SPF Vattudalen hade samlats tisdagen den 28 februari till årsmötesförhandlingar för år 2022

Mötet inleddes med att ordförande Staffan Oscarsson berättade om dagens program därefter vidtogs en parentation över under det gångna året avlidna medlemmar.

Till årsmötesordförande valdes den tidigare ordföranden Nils-Olof Mårtensson och till sekreterare den tidigare sekreteraren Kerstin Svanheim Mårtensson.

Mötet konstaterade att kallelsen skett i behörig ordning.

Verksamhetberättelsen och kassarapporten godkändes samt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 Valberedningens förslag till ny styrelse godkändes.

Mötesordföranden tackade för förtroendet att leda förhandlingarna och avsluta mötet. Presidiet avtackades med vårfräscha blomster.

Efter mötesförhandlingarna vidtog kaffe och semla samt ett välkomponerat   och uppskattat musikprogam som framfördes av Hans-Erik Jansson (Hansa), en verkligt duktig lokalförmåga.

Sedan var det dags för dragning i det traditionella tunnbrödslotteriet med många glada vinnare.

Anders Andrée visade hur man kan ladda hem SPF-appen samt logga in på hemsidan där information rörande SPF centralt och främst all information om föreningens verksamhet finns att tillgå.

Ordföranden avslutade med information om kommande program och påminde om pimpeltävlingen vid Skalbäcksstugan den 23 mars där vi även bjuder in PRO medlemmar.

Mötet avslutades med att ordföranden tackade alla som på olika sätt bidragit till att SPF Vattudalen är en fin och aktiv förening med ständigt ökat antal medlemmar samt för förtroendet att tillsammans med styrelsen leda föreningen ytterligare ett år.

Direkt efter mötet vidtog konstituering av den nya styrelsen som består av Staffan Oscarsson, Kurt Solem, Karin Holmquist, Urban Olofsson, Anders Andrée, Tore Olofsson och Marie-Louise Oscarsson.

Ordförande
Staffan Oscarsson

affarsnyttnorr