Årskurs 7 på Vattudalsskolan engagerade i Världens barn

nyheter

2020-10-5 Pär Sundberg som är SO - lärare på Vattudalsskolan i Strömsund berättar att under två veckor har åk 7 på Vattudalsskolan arbetat med Världens barn. De har gjort planscher som belyst olika ämnen som de anser vara viktiga. Duktiga elever som uppmärksammat Världens Barn och vill göra något för att förbättra för de utsatta.

Det är ett starkt initiativ att skolelever engagerar sig i vad som händer i världen och vad som kan gå att förbättra. Elever i 7:de klass på Vattudalsskolan har jobbat två veckor med Världens Barn. De har engagerat sig och lärt mycket om hur svårt många fattiga har det i världen och i synnerhet barn. I fredags fanns eleverna på Vattudalstorget för att informera allmänheten och uppmana att skända en slant.

-Detta utmynnade i en insamling som genomfördes under fredag eftermiddag på Torget i Strömsund. Där fick eleverna visa upp sina alster och det bjöds även på musik av Clara, Naima och Nellie, berättar Pär Sundberg.

Världens Barn är Radiohjälpens största kampanj och riksinsamlingen för Världens Barn genomförs i samarbete med 13 svenska biståndsorganisationer med verksamhet i ett stort antal länder i världen. Vi har därmed ett brett nätverk av personer med kunskap om de projekt som får stöd genom kampanjen Världens Barn. Nu är inriktningen att bekämpa spridningen av coronaviruset.

Barnfonden har under åren gjort flera akutinsatser i katastrofdrabbade områden.

Text: Barbro Ericson

Foto: Pär Sundberg

 

 

 

affarsnyttnorr