Pressbild.

Arbetsförmedlingen behöver rätt jobb, inte mer pengar

nyheter

2023-09-20 Företagarna välkomnar regeringens inriktning och ambition att Arbetsförmedlingen ska bli mer effektiv och ha ett tydligt fokus på kärnverksamheten.

Det ligger helt i linje med den policy Företagarna drivit i många år. Budgetkommentar från Företagarna.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen satsar på att öka AF:s förvaltningsanslag med 200 Mkr i budgeten, samtidigt som regeringen minskar utgifterna för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med drygt 2 miljarder kronor nästa år. Det kommer varken att leda till en effektivare arbetsmarknadspolitik eller en bättre fungerande Arbetsförmedling, säger Catharina Bildt Grape, Företagarnas expert inom arbetsmarknadsfrågor i ett pressmeddelande.

Svensk arbetsmarknad står inför stora utmaningar. Bristen på rätt kompetens är det största hindret för små och medelstora företag. Många av de som är långtidsarbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden saknar både tillräckliga kunskaper i svenska och den yrkeserfarenhet som krävs för att få jobb. För den målgruppen krävs helt andra insatser som intensiv matchning, ökat deltagande i arbetsmarknadsutbildning och fortsatt möjlighet till subventionerade tjänster.

– Arbetsförmedlingen behöver inte mer pengar i förvaltningsanslag, de behöver ett tydligt regleringsbrev! Arbetsförmedlingen måste bli en myndighet som sätter service högst, prioriterar det som fungerar samt blir en professionell och effektiv myndighet som lyssnar på företag och arbetsgivare. Så är det inte idag, säger Catharina Bildt Grape.

I Företagarnas myndighetsranking som presenterades förra veckan placerar sig återigen Arbetsförmedlingen i bottenskiktet vad gäller betyg kring service och bemötande. Även företagens förtroende för myndigheten är lågt.

– Arbetsmarknadspolitiken är viktigare än någonsin. Att fler personer har ett arbete och klarar att försörja sig är avgörande. Det är viktigt ur flera perspektiv: för individen, samhället men också för företagen som behöver arbetskraft. Regeringen behöver ta ett samlat grepp om arbetsmarknadspolitiken i allmänhet och Arbetsförmedlingen i synnerhet och gärna helst igår, avslutar Catharina Bildt Grape i pressmeddelandet.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr