Returen i Ytterån AB

annons

2020-05-8
Köper in material för återvinning, aluminium, rostfritt, KABELSKROT, katalysatorer, koppar , brons, mässing, zink och bly. även järnskrot. Hyr ut containrar och lastväxlarflak.
Produkter
Köper in metaller för återvinning, exempelvis kabelskrot, batterier, koppar, mässing, bly , katalysatorer / partikelfilter, uthyrning av container.
Olof Björklund
070-530 15 27