Norrlands trähus AB

annons

2018-08-20

Vi på Norrlands Trähus konstruerar, tillverkar och levererar kompletta trä- eller stålutfackningselement och husstommar såsom ytterväggar, bärande innerväggar, bjälklag samt tak.

Vår vision är att ”vi ska vara stommen i våra kunders projekt”
Vi ska med vår erfarenhet och kunskap fungera som ett stöd för våra kunder genom hela projektet.
Vår produkt ska alltid levereras i rätt tid med rätt kvalitet.

KONTOR ÖSTERSUND

Kyrkgatan 53 , 831 34 Östersund
Telefon: 0644-100 00

KONTOR/FABRIK HAMMERDAL
Box 52, 833 02 Hammerdal
Telefon: 0644-100 00
KONTOR/FABRIK ULRIKSFORS
Ulriksfors 410, 833 93 Strömsund
Telefon: 0644-100 00