Fridells Glas Strömsund

annons

2017-10-18

Fridells Glas AB

”Inte bara glas”

Vi är ett Auktoriserat Bilglasmästeri

Strömsvägen 53

Postadress Box 18

833 21 STRÖMSUND

Tel 0670 107 11

Fax 0670 611608

Epost info@fridellsglas.se