Ambulanspersonal i Frostviken får jobba som tidigare

nyheter

2024-03-22 Nu rapporteras att ambulanspersonalen i Frostviken får fortsätta jobba under tidspass som de tidigare har haft och varit nöjd med. Verksamheten får dispens och det innebär att de får jobba med långa arbetspass.

Affärsnytt Norr har tidigare haft kontakt med ambulanspersonalen med placering i Gäddede om de nya EU regler som skulle tillämpas från oktober 2023, vilket innebär att det är förbjudet att arbeta 24 timmar i sträck. Enligt EU:s regler ska anställda ha minst elva timmar sammanhängande vila under ett dygn. En förändring enligt de nya EU-reglerna skulle sätta käppar i hjulet för flera av personalen och de protesterade, till och med fanns farhågor att flera anställda skulle lämna sin anställning.

Upplägget som de arbetar efter idag passar de anställda utmärkt och främst för de som har långa pendlingsavstånd mellan bostad och arbetsplats. Bland annat Joakim Mikaelsson var en av flera som skulle få problem om arbetstiden ändrades, med tanke på hans långa pendlingsavstånd, runt 90 kilometer enkel resa,  och med småbarn. Och som sagt, vissa kände framtidens förändringar ohållbar och därmed övervägde de att sluta.

Men efter att kommunfullmäktige i Strömsund i november beslutade att söka dispens hos Arbetstidsnämnden för ambulansverksamheten i Frostviken tändes ett hopp för de anställda. Och nu meddelas att ansökan har beviljats där man uppger att de tar hänsyn till glesbygdsproblematiken, att det är ett svårrekryterat område samt pendlingsavståndet.

Dispensen kommer nu att gälla till och med den 31 januari 2025 och därefter blir det att ta nya tag igen genom att söka dispens.

Text o arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr