Foto: Be

Algblomning upptäckts i Vattudalen

nyheter

2020-08-21 Det har förekommit algblomning i mindre omfattning på några ställen i Ströms Vattudal de senaste dagarna. Det har inte fastställts vilken sorts alger det är. Miljö- och byggavdelningen bedömer att man inte kan utesluta bildning av toxiner och lämnar därför följande råd till allmänheten.
  • Undvik badande eller onödig kontakt med vatten när vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara, ytan täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktig hinna eller då vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna ”gryn” som liknar mycket små barr. Var aktsam om egenskaperna ovan är uppfyllda och du inte ser fötterna när vattnet når upp till knäna.
  • Om du har badat i algbemängt vatten, skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten. Vid ögonirritation skölj ögonen med rinnande vatten.
  • Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap (till exempel hundar, får, kor och hästar).
  • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.
  • Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med vatten med algblomning. Diarré, illamående, kräkningar, feber, muskelsmärtor, ledsmärtor, huvudvärk, irritation av övre luftvägar, rinnande näsa, ögonirritation samt utslag som kan klia. Symtomen kommer inom några timmar (högst 12 timmar) och varar i 1 – 2 – (3) dygn.

Sjukvården ger råd

Sjukvården ger råd om hur du ska agera om du svalt eller badat i algbemängt vatten.

Symptom och råd vid algförgiftning finns hos 1177.se

affarsnyttnorr