39 polisaspiranter till polisregion Nord

nyheter

2021-01-23 Nu påbörjar 39 blivande poliser sin aspiranttjänstgöring i polisregion Nord. ”Ni kommer att göra skillnad”, säger Lars Wahlberg, biträdande regionpolischef.
Polisutbildningen omfattar fem terminers heltidsstudier, där studenterna under den sista terminen gör sin aspiranttjänstgöring i en polisregion. Polisstudenterna får då möjlighet att under handledning av erfarna poliser använda kunskaperna från utbildningen.

Jag har jobbat inom polisen i snart 27 år och det finns några arbetsuppgifter som berör mig extra mycket. En handlar om avtackning av medarbetare som efter ett långt yrkesliv går i pension. En annan handlar om att ta emot nya medarbetare och polisaspiranter, säger Lars Wahlberg, biträdande regionpolischef i polisregion Nord.

Totalt 309 aspiranter

I hela Polismyndigheten handlar det om totalt 309 aspiranter, varav 39 kommer till polisregion Nord. De polisstuderande som klarar utbildningen och bedöms lämpliga erbjuds därefter en tjänst som polisassistent i det polisområde de gjort sin aspirant.

Jag vill hälsa er varmt välkomna till en framtid som kommer att förändra er för alltid.  Ni står inför ett hav av möjligheter och starka upplevelser. Ni kommer att möta död och tragik, men också glädje, hjälpsamhet, kamratskap, egna och andras framgångar. Ni kommer att göra skillnad, säger Lars Wahlberg.

De 39 polisaspiranterna som nu börjar i polisregion Nord fördelas enligt följande:

  • Jämtland 7
  • Norrbotten 10
  • Västerbotten 13
  • Västernorrland 9

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr