Lena Berglund, regionchef Nord Eon Pressfoto: Annika Staf

EONs elnätsavgift från 1 augusti

nyheter

2024-07-4 Den 1 augusti 2024 kommer elnätsavgiften i E.ON Energidistributions lokala elnät att förändras. I två redovisningsområden kommer vi att höja elnätsavgiften och i område Nord, där du är ansluten till elnätet, blir avgiften oförändrad.
Anledningen till förändringen är att vi på E.ON arbetar med att samredovisa. Det innebär att elnätavgiften under några år anpassas för att jämna ut prisskillnader.
Vad är ett redovisningsområde?
Det finns tre redovisningsområden i E.ONs elnät: Nord, Syd och Stockholm. Idag skiljer sig avgiften för elnätet åt beroende på område. Underhåll och drift, tillsammans med överföringskostnaden som påverkas av hur långt elen måste transporteras, gör att grundkostnader för samma produkt, el, blir mycket dyrare för vissa av våra kunder.

Stora delar av E.ONs elnät ligger i glesbygd. Vi är stolta över att bidra till en levande landsbygd, men detta påverkar också hur många kunder som är med och delar på underhåll, drift och utbyggnad av det lokala elnätet. Genom att ha ansökt och fått tillstånd hos, Energimarknadsinspektionen, Ei, kan vi genom samredovisning stegvis anpassa avgifterna och göra dem mer lika oavsett var du bor.

Ett elnät redo för framtiden
Du som är kund hos oss ska kunna producera, sälja och konsumera el hållbart. Elbehovet beräknas ha dubblerats till år 2045 när fossila bränslen ersätts med el. Elnätet är samhällsviktigt och en del i ett starkt totalförsvar, där elnätet snabbt behöver kunna förutse, anpassa sig och återhämta sig från störningar. Vi kommer under åren 2024 till 2027 investera 23 miljarder kronor för att du som kund ska få ett robust elnät med kapacitet att både leverera el och exempelvis stå emot allt tuffare väderförhållanden.
affarsnyttnorr

Kommentarer är avstängda.